onderwijs - scholen


Toon Resultaten 121 - 140 van 366 pagina's (0.31 seconden)
121. [14.65%] Home
Open Dag Onderwijsaanbod Locaties Bluemers - Silvolde Isala - Silvolde Wesenthorst - Ulft Schoolprestaties Inspectie Leerwegen Tevredenheidsonderzoeken Maatschappelijke stage Onderwijsaanbod per leerroute Plusdocument Organisatie Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Organogram Schooladviesraad Visie en missie Strategisch-beleidsplan '15-'20 Vakantieregeling 2016 - 2017
http://www.almendecollege.nl - 54.1kb

122. [14.65%] College De Meer, meer dan alleen leren
ingericht op het vernieuwde onderwijsprogramma Dienstverlening en Commercie. Om de leerlingen zo goed mogelijk te laten leren en goede begeleiding te bieden zijn de klassen gemiddeld 19 leerlingen groot. De school besteedt naast het goede onderwijsprogramma veel extra aandacht aan loopbaanleren (o.a. stages vanaf leerjaar 1), buitenschoolse activiteiten en dans& sport. College De Meer is onderdeel van de interconfessionele scholengroep ZAAM; dit is de grootste groep scholen voor
http://www.demeer.org - 31.6kb

123. [14.65%] Chr. Mavo De Saad, Damwoude. Verrassend modern.
Christelijke Mavo De Saad, school voor voortgezet onderwijs met coole @vakken, een sprintlijn, kleine klassen en uitgebreide leerling begeleiding.
http://www.desaad.nl - 80.4kb

124. [14.65%] El Amal - Home
Basisonderwijs op islamitische grondslag
http://www.elamal.nl - 9.1kb

125. [14.65%] Scholengemeenschap Arcus | Persoonlijk, Plezierig en Prestatiegericht.
Downloads Onderwijs Onderwijs algemeen Leerrichtingen lwoo/bb/kb – vakcollege techniek lwoo/bb/kb – vakcollege mens en dienstverlenen mavo leerwerktraject havo atheneum gymnasium Lessentabellen Begeleiding Rapportage en overgang Examen Anderstaligen Activiteiten Nieuwe leerling Voorlichtingsavond Voorlichtingstraject Basisschoolbrochure Inschrijven Inschrijfformulier Contact
http://www.isg-arcus.nl - 40.2kb

126. [13.67%] Home - Bonaventuracollege Burggravenlaan
voortgezet onderwijs leiden middelbare school leiden bonaventuracollege bonaventura leerlingbegeleiding school leiden begeleiding zorg burggravenlaan bona
http://burggravenlaan.bonaventuracollege.nl/ - 22.1kb

127. [12.11%] Home - Het Baarnsch Lyceum
klas 1 Zorg & Passend Onderwijs Hoogbegaafdheid Mentor en juniormentor Plusprogramma's klas 1 Flexlessen en ondersteuning Extra activiteiten Aanvraag aanmeldformulieren Laptops Downloads Algemeen Beleid Verantwoording Onderwijs Passend Onderwijs Internationalisering Informatieavond Informatiefolders Examen Medezeggenschapsraad Handleidingen ICT Handleidingen SOMtoday Financiën Werken bij Werken bij Vacatures Contact Zoeken:
http://www.hetbaarnschlyceum.nl - 27.3kb

128. [12.11%] Haags Montessori Lyceum – Het Haags Montessori Lyceum is een middelbar...
Ons onderwijs Montessorionderwijs Promo-film Gepersonaliseerd onderwijs Coaching en begeleiding Coaching film Digitale ontwikkelmap Masters Wat zijn Masters? Masters film B-wise Masters Creatieve Master Vwo-kern + Wat is vwo-kern + Vwo-kern + film Digital Technology Vrede en Recht Groep 7/8 MASTERclasses Aanmelden Infoavond en Open Avond Contact
http://www.hml.nl - 18.9kb

129. [12.11%] INNOVO - Home
GEVEN KLEUR AAN ONDERWIJS INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair ONDERWIJS in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 10.000 leerlingen bezoeken onze scholen. Wij hebben 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een ONDERWIJStraditie van 100 jaar goed basisONDERWIJS in Heerlen en wijde omgeving. LEES MEER 12.06.2017 Lune en Thera winnen
http://www.innovo.nl - 37.2kb

130. [12.11%] AWBR > Home
Montessori- of Daltononderwijs. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving. Klik hier voor AWBR Connect Dit bestuur valt onder het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Amsterdam-Diemen. (klik op de button voor meer informatie over Vensters PO)
http://www.awbr.nl - 67.0kb

131. [12.11%] Kerobei
Missie-Visie Klachten Onderwijs Schoolorganisatie Passend Onderwijs Kwaliteitszorg Leerlingen ICT Europees Sociaal Fonds Cultuur Informatie CAO GMR Vervangen Vakantierooster Jaarrekening Belangrijke links Scholen Ouder & Kind Vakantierooster Klachten Gids basisOnderwijs Passend Onderwijs GMR Werken bij Kerobei Vervangen Stage Vacatures Nieuws nieuwe-naam Contact Zoek
http://www.kerobei.nl - 31.3kb

132. [12.11%] Openbare basisschool Aldoende | Schoolprofiel
Dalton school Ons onderwijs gaat uit van de drie belangrijkste principes van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en sociaal leren. Lees meer in het Dalton Handboek Aldoende. Met aandacht voor duurzaamheid en bewuste levensstijl O.a. door aandacht te schenken aan milieuzaken, schone energie en gezonde voeding. Sinds februari 2015 zijn er 16 gloednieuwe zonnepanelen op het dak van Aldoende 1 geplaatst. Dit is dankzij
http://www.obsaldoende.nl - 16.6kb

133. [12.11%] Vereniging PCBO Leeuwarden - PCBO Leeuwarden: Protestants Christelijk Basiso...
hebbenhet groene label van deOnderwijsinspectie ontvangen PCBO LEEUWARDEN EN OMSTREKEN • introductie Protestants Christelijk Basis Onderwijs in Leeuwarden e.o.   Optimaal Onderwijs. Maatwerk. Op bereikbare en toegankelijke scholen, waar iedereen in het team oprechte aandacht heeft voor iedere leerling. Dit alles kenmerkt de 18 basisscholen van PCBO Leeuwarden en omstreken. 13 ervan vindt u goed verspreid
http://www.pcboleeuwarden.nl - 17.6kb

134. [12.11%] SVOK Scholengroep
SVOK (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) bestuurt vier scholen in de regio Kennemerland. Het Bonhoeffercollege en Jac. P. Thijsse College in Castricum en het Kennemer College met vestigingen in Beverwijk en Heemskerk. Op weg naar excellentie. Dat is ons motto voor de jaren 2012-2016. Wat dit betekent? Dat we ons inzetten om het beste uit iedere leerling te halen. Het doet er niet toe of onze leerling Onderwijs volgt op de praktijkschool, leerwegondersteunend Onderwijs of het
http://www.svok.nl - 13.8kb

135. [12.11%] Leeg Document
We geven betekenisvol onderwijs. Ons onderwijs is toekomstgericht. De maatschappij verandert voortdurend en de ontwikkelingen gaan erg snel. Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige kinderen een toekomst ingaan waar andere en nieuwe vaardigheden belangrijk zijn. Naast de reguliere kennis wordt in de toekomst meer gevraagd om vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creatief zijn en kritisch denken. In ons doelgerichte aanbod werken we bewust aan deze vaardigheden. Kinderen
http://baggelhuizen.nl - 116.3kb

136. [11.33%] Leeg Document
Ons onderwijs Baggelhuizen Nieuws School Ons onderwijs Schoolse zaken Agenda Geschiedenis OR (ouderraad) MR (medezeggenschapsraad) Groepen Groep 1/2a Groep 1/2b Groep
http://baggelhuizen.nl/ons-onderwijs/ - 116.6kb
[ Bekijk meer van baggelhuizen.nl ]

137. [12.11%] Home - Berlage Lyceum
Missie en visie Onderwijsmanifest Tweetalig Onderwijs Werken met de iPad UNESCO-school Schoolprestaties Vacatures Schoolgids Schoolleven Berlage's Got Talent Pubquiz Lipdub Filosofie prijs Instagram Schoolfeesten Kantine en aula Berlage Art of the Month Onderwijs Mavo Havo Vwo Gymnasium Vakken Studiebegeleiding Profielwerkstuk Protocollen en documenten PTA's Schoolplan Organisatie Bestuur Management Medewerkers ICT
http://berlage.espritscholen.nl - 15.7kb

138. [4.88%] Magister - Berlage Lyceum
ouders/leerlingen: https://esprit.magister.netmedewerkers: https://esprit.swp.nl18 jaar en ouder toestemming ouders/verzorgers
http://berlage.espritscholen.nl/home/praktisch/magister/ - 16.1kb
[ Bekijk meer van berlage.espritscholen.nl ]

139. [12.11%] Home - Kennemer college - Beroepsgericht
College Beroepsgericht onderwijs dat bij jou past en waar jij leert op de manier die jij prettig vindt. Je kunt meer tijd besteden aan vakken die je moeilijk vindt, en je kunt de vakken waar je goed in bent volgen op het niveau dat je aankunt. Dit is ongelijk onderwijs, maar wel onderwijs dat jou de kans biedt om te groeien en je te ontwikkelen tot een uniek persoon, die het beste uit zichzelf haalt. We noemen dit gepersonaliseerd leren. Bekijk voor een eerste indruk de video
http://beroepsgericht.kennemercollege.nl - 21.3kb

140. [12.11%] Home 10 Welkom bij Accent Amersfoort
zijn gebaat bij praktisch onderwijs waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Het is de leerling die zijn route naar de toekomst bepaalt. Het Praktijkonderwijs van Accent Amersfoort bereidt leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij. Onze leerling is geen moeilijk lerende jongere met beperkingen, maar een anders lerende jongere met kansen. Kansen die voor een groot deel door het onderwijs worden geboden. Op deze website kunt u
http://www.accentamersfoort.nl - 9.5kb

Resultaten pagina: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende